Werken met een verstandelijke beperking en / of psychische problematiek

Kleinschalige zorg- en dienstverlening

Werken met een beperking. Het kan bij ons! Wij zijn gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.

Landgoed de Hofboom Dagbesteding is er voor iedereen met een beperking. Voor al deze mensen bieden wij begeleiding op maat. We richten ons op wat mensen met een beperking wél kunnen.

dagbesteding

Werk hebben of een andere vorm van een zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten en jezelf te ontplooien. Hofbomen Dagbesteding laat zien dat er plaats is in de maatschappij voor mensen met een beperking, samen, dicht in de buurt. Werken met een beperking doen we samen met u!

Wat werkt bij een werken met een beperking?

Zoeken en vinden van werk kan extra moeilijk zijn als u een beperking heeft. U heeft dan vaak extra begeleiding of een aangepaste werkplek nodig.

Wat werkt bij arbeidsactivering van jonge of oude personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking? Persoonlijke aandacht, maatwerk, intensieve steun op de werkplek en steun vanuit het sociale netwerk (waaronder een effectieve samenwerking tussen instanties) zijn algemene vereisten.

werken met een beperking

Deelnemers zijn pas gemotiveerd als het werk goed aansluit bij hun individuele wensen, mogelijkheden en klachten aansluit. Wij bieden een gezonde werkomgeving in de buitenlucht met minimale afleiding door de ligging van Hofbomen Dagbesteding. Daarbij helpt een intensieve begeleiding met frequent contact met een jobcoache op de werkplek.