DAGBESTEDING TILBURG

Voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek in een groene rustgevende omgeving.

Dagbesteding Kwekerij

Dagbesteding Tilburg voor specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en / of psychische problematiek

Op onze dagbesteding werken wij volgens een speciaal concept. Hierbij laten we mensen met een beperking bij ons alle voorkomende werkzaamheden verrichten. Hierbij houden we rekening met hun beperking. Maar in plaats van dat er we kijken naar wat ze niet kunnen, kijken we naar wat ze wel kunnen. Op deze manier is de begeleiding op onze dagbesteding altijd op een positieve manier aan het werk met de cliënten. De cliënten op onze dagbesteding leren door de omgang met diverse gereedschappen steeds nieuwe vaardigheden.

Verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen

Teamleider Ben: “Bij ons wonen 5 cliënten die buiten hun verstandelijke beperking ook forse gedragproblemen hebben. Wij werken aan het herstel van hun dagelijkse leven volgens de Triple-C methodiek. Voor het werk houdt dit in dat wij altijd komen werken, soms zijn we wat later, maar we komen altijd. Voor iedere cliënt is er werk te doen op maat. Van takken op een houtwal gooien, tot zand wegkruien, tot stammetjes zagen, gras maaien, onkruid wieden, verpotten of stekken.

Doordat onze cliënten Hanneke en Cees goed hebben leren kennen is er een vertrouwensband gegroeid. Hierdoor kunnen ze vaker ontspannen hun werk kunnen uitvoeren dan voorheen het geval was. En gaat het eens niet goed, dan worden ze daarvoor niet gestraft. We slaan een arm om ze heen en gaan samen weer verder. De cliënten hebben het gevoel dat ze gewaardeerd worden, en dat is onbetaalbaar! We zijn altijd welkom bij Hanneke en Cees ongeacht wat er de keer ervoor is voorgevallen!

Zinvolle activiteiten voor mensen met een beperking

Op onze planten kwekerij en de dagactiviteiten spelen al jaren een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking en bepalen voor een groot deel ook de kwaliteit van hun bestaan. Landgoed De Hofboom Dagbesteding uit Tilburg laten zien dat er plaats is in de maatschappij voor mensen met een beperking, samen, dicht in de buurt. Werk hebben of een andere vorm van zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en jezelf te ontplooien.