dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en / of psychische problematiek

Wij werken volgens een speciaal concept waarbij mensen met een handicap bij ons alle voorkomende werkzaamheden verrichten waarbij rekening gehouden wordt met hun beperking. Maar in plaats van dat er wordt gekeken naar wat ze niet kunnen, wordt er gekeken naar wat ze wel kunnen. Op deze manier is de begeleiding altijd op een positieve manier aan het werk met de cliënten. De cliënten leren door de omgang met diverse gereedschappen nieuwe vaardigheden.

Teamleider Ben: “Bij ons wonen 5 cliënten die buiten hun verstandelijke beperking ook forse gedragproblemen hebben. Wij werken aan het herstel van hun dagelijkse leven volgens de Triple-C methodiek. Voor het werk houdt dit in dat wij altijd komen werken, soms zijn we wat later, maar we komen altijd. Voor iedere cliënt is er werk te doen op maat. Van takken op een houtwal gooien, tot zand wegkruien, tot stammetjes zagen, gras maaien, onkruid wieden, verpotten of stekken.

Doordat onze cliënten Bart, Hanneke en Cees goed hebben leren kennen is er een vertrouwen gegroeid waardoor ze vaker ontspannen hun werk kunnen uitvoeren dan voorheen het geval was. En gaat het eens niet goed, dan worden ze daarvoor niet gestraft. We slaan een arm om ze heen en gaan samen weer verder. De cliënten hebben het gevoel dat ze gewaardeerd worden, en dat is onbetaalbaar! We zijn altijd welkom bij Bart, Hanneke en Cees ongeacht wat er de keer ervoor is voorgevallen! 

Dagactiviteiten bij Hofbomen Hoveniers uit Tilburg spelen al jaren een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking en bepalen voor een groot deel ook de kwaliteit van hun bestaan.

Dagbesteding voor mensen met een handicap
Dagbesteding voor mensen met een handicap

Bart Peeters Hofbomen en Hofbomen Hoveniers laten zien dat er plaats is in de maatschappij voor mensen met een beperking, samen, dicht in de buurt. Werk hebben of een andere vorm van zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en jezelf te ontplooien.